Welkom op de homepagina van de Onderwijs-BegeleidingsCommissie voor medische ethiek (OBC), die instaat voor de begeleiding van de masterproeven van de groep Biomedische Wetenschappen.

    LEDEN     Richtlijnen    BESLISSINGSBOOM  FAQ     CONTACT      SCONE      VIDEOZONE

achtergrond

Het is essentieel dat alle onderzoek aan de KU Leuven en de UZ Leuven gebeurt binnen een strikt ethisch en wettelijk kader. Met betrekking tot alle vormen van onderzoek (biomedisch, maar ook sociaal-wetenschappelijk) bestaan er immers (inter)nationale ethische richtlijnen en/of juridische voorschriften. Dit geldt uiteraard in het bijzonder voor onderzoek dat betrekking heeft op de menselijke persoon. Er bestaat namelijk een strikt wettelijk kader inzake het onderzoek op de menselijke persoon (zie Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon). Tegelijkertijd moet bij het onderzoek de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens gerespecteerd worden.

Belangrijk

Het onderzoek voor de masterproef moet de procedures rond GDPR en ethische toetsing volgen die worden voorgschreven op deze website. Een onderzoeksproject mag niet van start gaan alvorens de noodzakelijke goedkeuringen te hebben ontvangen. (cfr. ECTS-fiches masterproef)

 

Voorstelling OBC

Alle masterproeven binnen de groep Biomedische Wetenschappen moeten een ethische toetsingsprocedure doorlopen. Elke student die een masterproef voorbereidt, moet een vragenlijst invullen die het type onderzoek identificeert. De OBC begeleidt het proces van ethische goedkeuring en helpt elke student bij het verkrijgen van een ethische goedkeuring van de Ethische Commissie UZ KU Leuven of bij de doorverwijzing naar de Ethische Commissie Dierproeven of de Ethische Commissie Zorg UZ Leuven.