U bent hier: Home / Studeren / Studentenportaal / Reglementen / Plagiaatbeleid / Overname van en refereren naar overgenomen figuur

Overname van en refereren naar overgenomen figuur

Correct refereren naar overgenomen figuren:

Richtlijnen ten aanzien van het gebruiken en overnemen van bestaande figuren.

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven of figuren in een werkstuk of masterthesis een eigen ontwerp betreffen of een overname van een bestaande figuur, al dan niet in gewijzigde vorm. Indien in de legende bij een figuur hierover niets speciaal vermeld staat, betekent dit, dat de figuur een geheel eigen ontwerp van de auteur(s) is. Als de figuur toch een overname van een bestaande figuur, al dan niet in gewijzigde vorm, blijkt te zijn, dan is er sprake van plagiaat.

Bij overname van een bestaande figuur, al dan niet in gewijzigde vorm, zijn er enkele richtlijnen te volgen om correct naar de bron te verwijzen:

1. Overname van een bestaande figuur in ongewijzigde vorm: vermeld aan het einde van de legende duidelijk dat het een overname van een bestaande figuur in ongewijzigde vorm betreft en vermeld de bron in een verkorte referentie (x). De bron wordt vervolgens ook als volledige referentie opgenomen in de literatuurlijst (volgens de Vancouver- of APA-stijl, etc.). Een bijkomende voorwaarde bij het ongewijzigd overnemen van een figuur is, dat de copyright rechten van de auteur of uitgever gerespecteerd worden en dat je dus toestemming voor overname moet hebben en hiervoor vaak een speciale aanvraag moet doen. Links naar te volgen procedures om toestemming te verkrijgen, kan je voor vele tijdschriften vinden op de webpagina’s van het tijdschrift of de uitgever ervan.

Bijvoorbeeld:

Aan het einde van de legende toevoegen: (figuur overgenomen van x, met    toestemming van ‘naam van uitgever (of auteur)’/figure copied from x, with permission of ‘name of publisher (or author’))

2. Overname van een bestaande figuur in gewijzigde vorm: vermeld aan het einde van de legende duidelijk dat het een overname van een bestaande figuur in gewijzigde vorm betreft en vermeld in een verkorte referentie (x) de bron, die ook als volledige referentie opgenomen wordt in de literatuurlijst (volgens de Vancouver- of APA-stijl, etc.).

Bijvoorbeeld:

Aan het einde van de legende toevoegen: (figuur aangepast van x/figure adapted from x)

 

N.B.

Ook bij overname van een figuur in gewijzigde vorm moeten copyright rechten in principe gerespecteerd worden. Het is echter niet gemakkelijk om precies te bepalen wanneer dit relevant is. Enerzijds, enkel iets minimaals toevoegen of veranderen (bijvoorbeeld een pijl om iets aan te duiden of extra tekst in een overgenomen figuur of foto zelf toevoegen), ontslaat je eigenlijk niet van de verplichting om toestemming te vragen/te hebben om de figuur te mogen gebruiken. Anderzijds, bij een eigen powerpointversie van een figuur, die grotendeels gemaakt werd naar het ontwerp/idee van iemand anders, is enkel de vermelding van de bron en de vermelding, dat het een figuur in gewijzigde vorm betreft, meestal voldoende. Wegens het brede spectrum van mogelijke specifieke gevallen is het echter moeilijk om hiervoor eenduidige richtlijnen op te stellen. Daarom is het bij overname van een bestaande figuur in gewijzigde vorm in een werkstuk van een student of in een masterthesis aanvaardbaar om dit vragen om toestemming voor overname in gewijzigde vorm en het vermelden hiervan in de praktijk achterwege te laten.